Geluidseisen oudere binnenvaartschepen

Voor binnenvaartschepen is de maximale geluidsbelasting in de woonruimten 70 dB(A) en in de slaapruimten maximaal 60 dB(A). Vanaf 1 januari 2020 geldt voor binnenvaartschepen met een Rijncertificaat die voor 1 april 1976 zijn gebouwd, een verruimde norm wanneer zij hun certificaat verlengen.

Bij deze oudere schepen wordt niet bij 95% van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Zijn er overschrijdingen, dan moet de scheepseigenaar doen ‘wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht’ om het geluid verder terug te dringen. Heeft de eigenaar dat gedaan, dan mag er een overschrijding zijn van maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten.

Werkwijze ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hanteert de volgende werkwijze. De scheepseigenaar moet met een geluidsmeting aantonen dat het geluidsniveau in de woonruimte(n) niet hoger is dan 75 dB(A) en in de slaapruimte(n) niet hoger dan 70 dB(A). Als dit het geval is, gaat de ILT ervan uit dat de eigenaar aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Als de meting hoger uitvalt, dan kan een scheepseigenaar maatregelen nemen om alsnog aan de eisen te voldoen. Daarnaast kan de scheepseigenaar ervoor kiezen om zijn exploitatiewijze aan te passen in A1 (dagvaart) of om met een (lager) toerental te gaan varen waarbij de geluidseisen niet worden overschreden. Wanneer de eigenaar ervoor kiest om de exploitatiewijze aan te passen in A1 mag het geluidsniveau in de woonruimten maximaal 75 dB(A) zijn. Dit moet in het certificaat worden opgenomen.

De ILT kiest voor deze praktische werkwijze omdat schepen van vóór 1 april 1976 gebouwd zijn zonder aandacht voor de geluidsbelasting. Veel eigenaren van deze schepen hebben in het verleden al maatregelen genomen om het geluidsniveau op het schip te verlagen. Omdat dit moeilijk of niet meer te herleiden is tot een exacte maatregel en investering in het verleden, mag zo'n scheepseigenaar gebruik maken van de maximaal toegestane normafwijking.

Instructie

Hiermee geeft de ILT op een praktische en pragmatische manier invulling aan de internationale regelgeving, waarmee een belangrijk knelpunt voor de bestaande, oudere vloot wordt opgelost. De sector heeft hier positief op gereageerd. De ILT heeft ook een instructie voor de certificerende instanties opgesteld.