Vervoer van explosieven

Wie explosieven voor civiel gebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie wil vervoeren, moet daarvoor toestemming hebben van de lidstaten van waaruit, waardoor en waarnaar ze worden vervoerd. Gaat het om Nederland, dan kunt u toestemming aanvragen bij de ILT.

Hoe kunt u toestemming aanvragen?

U kunt bij de ILT toestemming voor het vervoer van explosieven aanvragen door gebruik te maken van het formulier Intracommunaitaire overbrenging van explosieven. U kunt uw aanvraag indienen via de AanvragenLBIS@ilent.nl.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

De ILT beoordeelt uw aanvraag op ontvankelijkheid. Daarnaast gaat de ILT na of de ontvanger in Nederland ook over een overbrengingsvergunning en erkenning beschikt en of de aanvraag hiermee in overeenstemming is. In geval van meervoudige overbrenging hanteert de ILT een termijn van maximaal 1 jaar als geldigheid voor de toestemming.

Behandelingstermijn

Nadat de ILT uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De ILT beoordeelt uw aanvraag zo spoedig mogelijk. Houd u rekening met een termijn van 2 werkweken.

Leges

De ILT brengt voor het verlenen van toestemming € 127,00 aan leges in rekening. U ontvangt achteraf een factuur.

Vergeet niet een productielocatie aan te vragen

Als een fabrikant explosieven wil produceren of een importeur explosieven van buiten Europa wil importeren, dan moet hij daarvoor een productielocatiecode aanvragen. Een productlocatiecode is een element van de unieke identificatiecode die op elk explosief moet worden aangebracht. Met behulp van die code kan de oorsprong van het explosief worden achterhaald (track and trace).

U kunt een productielocatiecode bij de ILT digitaal aanvragen. Doorloop de stappen in het digitale formulier aanvraag productielocatiecode Wet explosieven civiel gebruik (Wecg).