Vervoer van explosieven

Wie explosieven voor civiel gebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie wil vervoeren, moet daarvoor toestemming hebben van de lidstaten van waaruit, waardoor en waarnaar ze worden vervoerd. Gaat het om Nederland? Dan kunt u digitaal toestemming aanvragen bij de ILT.

Hoe vraagt u toestemming aan?

U kunt bij de ILT toestemming voor het vervoer van explosieven aanvragen via het digitale formulier in MijnILT. In MijnILT worden uw data digitaal en automatisch verwerkt. Voordelen voor u zijn:  

  • Digitaal een vergunning aanvragen.
  • De status van uw aanvraag volgen.
  • Hergebruiken van een eerdere aanvraag.
  • Bijlagen digitaal versturen (uploaden).

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

De ILT beoordeelt uw aanvraag op ontvankelijkheid. U voegt de volgende documenten toe bij uw aanvraag via MijnILT:

  • De overbrengingsvergunning van de gemeente waar het transport eindigt, als het transport eindigt in Nederland.
  • De erkenning afgegeven door de korpschef (Wet explosieven voor civiel gebruik artikel 17, 18 en 19).

Bij meervoudige overbrenging is de toestemming maximaal 1 jaar geldig.

Behandelingstermijn

Nadat de ILT uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De ILT beoordeelt uw aanvraag zo spoedig mogelijk. De wettelijke behandeltermijn is 8 weken.

Leges

Er zijn kosten voor het behandelen van uw aanvraag. Het tarief kan jaarlijks worden aangepast. De huidige tarieven vindt u in de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik. Na beslissing op uw aanvraag ontvangt u een factuur.

Vergeet niet een productielocatie aan te vragen

Wil een fabrikant explosieven produceren of wil een importeur explosieven van buiten Europa importeren? Dan moet hij daarvoor een productielocatiecode aanvragen. Deze code is een element van de unieke identificatiecode die op elk explosief moet worden aangebracht. Met behulp van de code kan de oorsprong van het explosief worden achterhaald (track and trace). U kunt een code bij de ILT aanvragen via het webportaal MijnILT. Of maak gebruik van het digitale formulier Aanvraag productlocatiecode Wet explosieven civiel gebruik (Wecg). Dan vervallen wel de voordelen van het digitale dossier.