Explosieven voor civiel gebruik

In Nederland gebruiken een aantal bedrijfssectoren explosieven. Bijvoorbeeld om industriële ovens te reinigen of gebouwen te slopen. Ook in de recreatieve sector worden explosieven toegepast, onder meer door herladende sportschutters, schutterijen en verenigingen die historische veldslagen naspelen.

De ILT houdt toezicht op dergelijk civiel gebruik van explosieven. Ze doet dat op grond van Europese regelgeving en de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). De ILT voert onder andere controles uit op bedrijven en personen die met explosieven omgaan. Constateert de ILT overtredingen? Dan treedt de inspectie strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op.

Scepylt

De ILT gebruikt het IT-systeem Scepylt. Aanvragen voor toestemming voor het intracommunautaire vervoer van explosieven kan de ILT dus sneller afhandelen.

Dat geldt alleen voor routes die via 2 of meer van de volgende bij Scepylt aangesloten EU-lidstaten gaan:

 • België 
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Italië
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Spanje
 • Zweden

De aanvrager dient de aanvraag in bij de lidstaat waar de explosieven transport eindigt. Ook moet de aanvrager de aanvraag altijd indienen via MijnILT.  Hebben alle betrokken lidstaten toestemming gegeven? Dan print de lidstaat waar het vervoer begint de toestemming. En stuurt deze per e-mail naar de aanvrager.

Voor een overzichtelijke en controleerbare vervoersstroom van explosieven, heeft de ILT verder de maximale geldigheid voor de toestemming voor intracommunautair transport binnen Nederland vastgesteld op 1 jaar.

Wetgeving voor veilige (omgang met) explosieven

Het doel van de Europese regelgeving is de wetgeving tussen lidstaten te harmoniseren, handelsbelemmeringen weg te nemen en te zorgen voor veilige explosieven (safety) en goed beveiligde explosieven (security). De regelgeving stelt eisen aan de explosieven zelf, bijvoorbeeld voor wat betreft de ‘schokveiligheid’. Maar ook aan de personen die ermee omgaan, zodat de explosieven niet in verkeerde handen vallen.

Arbo-wetgeving

De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de arbo-omstandigheden rondom het gebruik van explosieven.

Bedrijven die onder de Mijnbouwwet vallen

Valt uw bedrijf of bedrijfsactiviteit onder de werking van de Mijnbouwwet? Vraag dan een erkenning en (eventueel) een overbrengingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken.

Vereisten voor omgaan met explosieven