Wet- en regelgeving

Voor de nationale brevetten is de Nederlandse regelgeving van toepassing. Daarnaast is het examenreglement en de regeling examinatoren voor deze examinatoren van kracht, en het Besluit bewijzen van bevoegdheid en de Regeling bewijzen van bevoegdheid. Examinatoren voor een nationaal brevet (bijvoorbeeld MLA ’s en gyrocopters), zijn nationale examinatoren.

Een kandidaat kan zelf contact opnemen met een examinator of zich laten indelen door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT heeft bepaald dat houders van een EU-brevet ook mogen vliegen op de Annex- I vliegtuigen als zij die bevoegdheid in hun brevet hebben. Hiervoor behoeven zij geen apart nationaal Annex-I brevet te bezitten.