Opleidingen

Verlengen examinatorschap

Het certificaat voor de examinator is 3 jaar geldig. Voor het verlengen van het examinatorschap moet de examinator per jaar minstens 2 vaardigheidtests (skilltests), bekwaamheidsproeven (proficiency checks) of beoordelingen van vakbekwaamheid (assessments of competence) hebben afgelegd. In het laatste jaar van de geldigheidsperiode moet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of een senior examinator 1 van deze checks beoordelen. Verder moet de examinator, volgens FCL 1025, in het laatste jaar van de geldigheidsperiode een door de ILT goedgekeurd examinator 'Refresher seminar' hebben bijgewoond en dit kunnen aantonen met een certificaat.

Kosten aanvragen en verlengen examinatorschap

De ILT brengt kosten in rekening voor het aanvragen en verlengen van het examinatorschap.