Invulinstructie brevet document

Signalen uit het veld en reacties op de nieuwsbrief van juli 2015 laten zien dat er onduidelijkheid is over het invullen van het brevetdocument. Dat geldt vooral voor het verlengen van de Instrument Rating. Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in overleg met Kiwa en het NET-P gezocht naar verbetering. Ook bleek er onduidelijkheid te zijn over typebevoegdverklaringen voor luchtvaarttuigtypen waarmee zowel SP- als MP-vluchten kunnen worden uitgevoerd.

Binnen de EU hebben lidstaten een beperkte vrijheid om invulling te geven aan de lay-out en het invullen van een brevetdocument. Nederland heeft ervoor gekozen om de Instrument Rating (IR) op het brevetdocument aan te vullen met eventuele Remarks en Restrictions. Bijvoorbeeld: SE en/of ME. In de toekomst wordt dit meer toegespitst op SP en/of MP.

Systematiek

  1. Verschillende Ratings worden altijd op een aparte regel geschreven. Uitsluitend bij die typeratings waar de mogelijkheid bestaat om ze als SP of MP te vliegen, wordt dit op dezelfde regel achter de typerating aangegeven.
  2. In geval van cross-crediting geldt dat aan de eisen moet worden voldaan op het moment dat de bekwaamheidsproef wordt afgelegd op de hogere categorie. Het brevetdocument geeft dit aan alsof er daadwerkelijk een test is afgenomen. Ook moet er een aantekening plaatsvinden op het Skill Test and Proficiency Check report form.
  3. De achterkant van het brevetdocument is uitsluitend bedoeld om de verlengingen en hernieuwde afgiftes weer te geven van ratings met remarks die op de voorkant van het brevetdocument staan. Toevoegingen van ratings met remarks mogen niet worden aangetekend door een examinator. Ze kunnen uitsluitend bij Kiwa worden geregeld, via een aanvraag voor een nieuw, aangepast brevetdocument.

Voorbeeld 1

Uitgangspunt is een kandidaat die een Type Rating ( in dit voorbeeld een B737 300-900) en een Instrument Rating (A) heeft, waarbij het genoemde type ook onder IFR gevlogen mag worden. In kolom XII Ratings, certificates en privileges in zijn brevet staat dit als:

XII Ratings, certificates and privileges

Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

IR(A)

B737 300-900

30-11-2015

30-11-2015

ME

IR

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een Type Rating B737 300-900 proficiency check af, waarbij er onder IFR wordt gevlogen. De examinator tekent dit als volgt af in het brevetdocument:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
B737 300-900; IR(A) 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345

Note: Juist alleen en uitsluitend in deze situatie is er gekozen om de IR(A) achter het type te vermelden en zo maar 1 regel van het brevetdocument te gebruiken. De keuze is mede gemaakt op grond van het feit dat het evident is dat tegelijkertijd met de profcheck zowel de TR als de IR(A) wordt verlengd. En uit oogpunt van een vlieger bij een grote maatschappij (met slechts deze enkele TR in zijn bewijs), die zodoende langer met zijn brevetdocument kan doen. Als consequentie van de keuze moet de “Date of IR test” worden ingevuld, want B737 check is ook IR-test.

Voorbeeld 2

Deze kandidaat heeft naast zijn Type Rating B737 300-900 ook nog een rating MEP (land) die hij onder IFR mag vliegen.

XII Ratings, certificates and privileges

Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictions

IR(A)

B737 300-900

MEP (land)

30-11-2015

30-11-2016

30-11-2015

ME

IR

IR

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een Type Rating B737 300-900 proficiency check af, waarbij er onder IFR wordt gevlogen. Ook voldoet hij op het moment van het afleggen van deze check aan de eisen voor wederzijdse erkenning van het IR-onderdeel op MEP (land). Als Single Pilot van een bekwaamheidsproef voor een klasse of typebevoegdverklaring, zoals vastgelegd in Aanhangsel 8 Part FCL (Cross-Crediting). Als cross crediting wordt toegepast, moet u dit vermelden in de remarks box op het Skill Test and Proficiency Check Report Form. De examinator tekent dit als volgt af in het brevetdocument:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
B737 300-900 IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345

Voorbeeld 3

Deze kandidaat heeft naast zijn Type Rating B737 300-900 ook nog een rating MEP (land) en SEP (land) die hij onder IFR mag vliegen.

XII Ratings, certificates and privileges

Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

IR(A)

B737 300-900

MEP (land)

SEP (land)

30-11-2015

30-11-2015

30-11-2015

30-11-2015

SE, ME

IR

IR

IR

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een Type Rating B737 300-900 proficiency check af, waarbij er onder IFR wordt gevlogen. Ook voldoet hij op het moment van het afleggen van deze check aan de eisen voor wederzijdse erkenning van het IR-onderdeel op MEP (land) en op SEP (land). Als Single Pilot van een bekwaamheidsproef voor een klasse of typebevoegdverklaring, zoals vastgelegd in Aanhangsel 8 Part FCL (Cross-Crediting ). Als cross crediting wordt toegepast, moet u dit vermelden in de remarks box op het Skill Test and Proficiency Check Report Form. De examinator tekent dit als volgt af in het brevetdocument:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
B737 300-900 IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) SE, ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345

Note: Ook al heeft er niet daadwerkelijk een IR-test plaatsgevonden op MEP en SEP, de bevoegdheid is verlengd op grond van cross-crediting. Dit is gedaan door de kolom Date of IR test in te vullen.

Voorbeeld 4

Deze kandidaat heeft naast zijn Type Rating B737 300-900 ook een rating SEP (land) die hij onder IR mag vliegen.

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictions

IR(A)

B737 300-900

SEP (land)

30-11-2015

30-11-2015

30-11-2016

SE, ME

IR

IR

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een Type Rating B737 300-900 proficiency check af, waarbij er onder IFR wordt gevlogen. Op het moment dat deze check wordt afgenomen voldoet hij NIET aan de eisen voor wederzijdse erkenning van het IR-onderdeel SEP (land) van een bekwaamheidsproef voor een klasse of typebevoegdverklaring, zoals vastgelegd in Aanhangsel 8 Part FCL (Cross-Crediting). Om die reden zal er een separate IR-profcheck moeten worden afgenomen. Deze separate IR-profcheck vindt plaats op 29 september. Uiteindelijke zal het brevetdocument er als volgt uit zien:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
B737 300-900 IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) SE 29-09-2015 30-11-2016 NL/IRE/7890

Voorbeeld 5

Deze kandidaat heeft naast zijn Type Rating B737 300-900 ook een rating SEP (land), die hij onder IFR mag vliegen. Echter zijn IR-SE loopt niet synchroon met zijn SEP. Op het moment van de B737 300-900 proficiency check is zijn SEP verlopen. Toch voldoet hij wel aan de cross crediting -criteria voor IR-SE.

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

IR(A)

B737 300-900

SEP (land)

30-11-2015

30-11-2015

31-08-2015

SE, ME

IR

IR

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een Type Rating B737 300-900 proficiency check af, waarbij er onder IFR wordt gevlogen. Op het moment dat deze check wordt afgenomen voldoet hij aan de eisen voor wederzijdse erkenning van het IR-onderdeel op SEP (land). Als Single Pilot van een bekwaamheidsproef voor een klasse of typebevoegdverklaring, zoals vastgelegd in Aanhangsel 8 Part FCL (Cross-Crediting). Als cross crediting wordt toegepast, moet u dit te vermelden in de remarks box op het Skill Test and Proficiency Check Report Form. Op 10 oktober legt hij met goed gevolg een profcheck SEP af. Vanaf dat moment mag hij dus ook weer SE-IR vliegen. Uiteindelijk zal het brevetdocument er als volgt uitzien:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
B737 300-900 IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) SE, ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
SEP (land) IR 10-10-2015 25-09-2015 31-10-2017 NL/FE/6789

Note: Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de kandidaat er rekening mee te houden dat zijn IR(A) SE eerder verloopt dan zijn SEP (land).

Voorbeeld 6

Deze kandidaat heeft de IR MP beperking op MEP.

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictions

IR(A)

MEP (land)

30-11-2015

30-11-2015

ME

IR-MP

Deze kandidaat legt op 25 september 2015 met goed gevolg een MEP-profcheck af waarbij er onder IFR wordt gevlogen onder MP-condities. De examinator tekent dit als volgt af op het brevetdocument.

Let op: Als de profcheck onder Single Pilot conditions wordt gevlogen, dan moet er bij Kiwa een nieuw brevet worden aangevraagd. Daarin moet de remark MP worden verwijderd en de remark SP worden toegevoegd.

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
MEP (land) IR-MP 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/FE/6789
IR(A) ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/FE/6789

Voorbeeld 7

Typeratings betreffende een type dat zowel SP als MP gevlogen kan worden:

Volgens de EASA Type Rating en Endorsement List Flight Crew zijn er diverse vleugelvliegtuigen waarvoor een Type Rating nodig is, maar die zowel Single Pilot als Multi Pilot gevlogen kunnen worden. In deze gevallen geldt dat de Type Rating Training bepalend is of het toestel SP of MP gevlogen wordt. Om dat verschil ook schriftelijk duidelijk te kunnen maken, wordt het op het ATPL(A)MPA HPA skilltest or profcheck-formulier mogelijk gemaakt om dit aan te geven.

Als de Type Rating Training Skill Test Single Pilot is afgelegd, zal dit in het brevet document worden aangetekend.

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

BE90/99/100/200

IR(A)

30-11-2015

30-11-2015

SP, IR

ME

Analoog daaraan wordt dit, na een proficiency check , als volgt aangetekend:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
BE90/99/100/200 SP, IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345

Als de Type Rating Training Skill Test Multi Pilot is afgelegd, wordt dit in het brevetdocument aangetekend met remark MP.

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

BE90/99/100/200

IR(A)

30-11-2015

30-11-2015

MP, IR

ME

Analoog daaraan wordt dit, na een proficiency check, aangetekend met de toevoeging MP.

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
BE90/99/100/200 MP, IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) ME 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345

Verder geldt het volgende

FCL. 725(d): Is een kandidaat al:

  • Houder van een typebevoegdverklaring voor een luchtvaartuigtype,
    en
  • Bevoegd voor vluchtuitvoeringen met 1 of meer bestuurders?

En doet deze kandidaat een aanvraag om de bevoegdheden voor de andere vorm van vluchtuitvoering op hetzelfde type toe te voegen aan zijn bevoegdheden? Dan wordt deze kandidaat geacht al te hebben voldaan aan de theorie-eisen.

Een kandidaat die bevoegd is om het betreffende type zowel SP als MP te opereren, zal in zijn brevetdocument hebben staan:

XII Ratings, certificates and privileges
Class/Type/IR Valid until Remarks and Restrictons

BE90/99/100/200

IR(A)

30-11-2015

30-11-2015

SP, MP, IR

ME

Voldoet hij vervolgens tijdens een proficiency check aan zowel de eisen voor SP- als MP-operatie onder IFR? Dan wordt dit door de examinator als volgt aangetekend:

Rating certificate endorsement Date of Rating test Date of IR test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
BE90/99/100/200 SP, MP, IR 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345
IR(A) ME 25-09-2015 25-09-2015 30-11-2016 NL/TRE/12345