Instructie verloopdatum instructeursbevoegdheid FI(S)

Sinds 8 april 2020 is EU Verordening 2020/358 (Part-SFCL) van kracht. Op grond van Part-SFCL verlopen bevoegdheden niet meer. Ook worden ze niet meer verlengd. In plaats daarvan moet aan eisen over recentheid worden voldaan. Dit geldt ook voor de instructeursbevoegdheid FI(S) (FI(S)-bevoegdheid).

Zweefvliegbrevetten en FI(S)-bevoegdheid

Zweefvliegbrevetten (LAPL(S) en SPL) uitgegeven op grond van Part-SFCL blijven geldig. Bij de instructeursbevoegdheden op een LAPL(S) of SPL, uitgegeven op grond van Part-FCL, staan nog verloopdata vermeld. Op grond van Part-SFCL heeft de FI(S)-bevoegdheid geen verloopdatum meer. Er moet nu aan eisen voor recentheid worden voldaan. Op een nieuw brevetdocument staat bij een FI(S)-bevoegdheid daarom geen verloopdatum meer.

De verloopdatum van de FI(S)-bevoegdheid op een LAPL(S) of SPL kan leiden tot onduidelijkheid. Deze instructie beschrijft de wijze waarop deze verloopdatum op een LAPL(S) of SPL kan worden aangepast, in overeenstemming met Part-SFCL.

Aanpassing verloopdatum, in overeenstemming met Part-SFCL

Heeft een houder van een FI(S)-bevoegdheid in een LAPL(S) of SPL, uitgegeven op grond van Part-FCL, aangetoond te voldoen aan de eisen over recentheid, zoals opgenomen in SFCL.360. Dan kan een daartoe bevoegde FIE(S) of FE(S), bevoegd tot het afnemen van examens van instructeurs zoals bedoeld in SFCL.415(c), de verloopdatum van de betreffende FI(S) bevoegdheid op het brevetdocument aftekenen met 'indefinitive'.

Bovengenoemde procedure kan worden toegepast op alle instructiebevoegdheden vermeld op het LAPL(S) of SPL uitgegeven op grond van Part-SFCL. De FIE(S) of FE(S) bewaart de documentatie op grond waarvan hij tot deze 'verlenging' is gekomen op vergelijkbare wijze als beschreven in SFCL.410(c).

Hieronder staat een voorbeeld voor een houder van een LAPL(S)/SPL van wie de FI(S) bevoegdheid is verlengd met 'indefinitive'.

Voorbeeld verlenging bevoegdheid

Rating certificate endorsement Date of Rating test Valid until Examiner Certificate no. Examiners signature
Flight Instruction 24-08-2020 Indefinitive NL/FE/12345 handtekening