Verklaring intrekken certificaat door klassenbureau

In gevallen waar het schip niet voldoet aan de desbetreffende regelgeving dient het klassenbureau het langlopende certificaat in te trekken namens de ILT en een kortlopend certificaat of een Statutaire conditie op te leggen. Daarin worden de voorwaarden in de vorm van mitigerende maatregelen en/of aanvullende equipment en tevens de duur van de tijdelijke afwijking vastgelegd. Om onnodige vertraging van het schip te voorkomen mag het klassenbureau dit buiten reguliere kantooruren doen, zonder eerst toestemming van de ILT te hebben verkregen. ILT wordt in die gevallen achteraf geïnformeerd.