Algemene erkenningscriteria voor HSI Externe Dienstverleners v1.2

Bedrijven die diensten verlenen die gevolgen hebben voor classificatie of die wettelijk voorgeschreven werkzaamheden uitvoeren, worden goedgekeurd door een klassenbureau. Deze klasssenbureau’s zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, of door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie (HSI).

Zie Klassenregels vissersvaartuigen: Art. 6, hoofdstuk 1, deel A, Externe Dienstverleners.

Om als HSI  Externe Dienstverlener aangewezen te worden moeten rechtspersonen voldoen aan de volgende erkenningscriteria:

 1. de rechtspersoon heeft een vestiging in Nederland
 2. de rechtspersoon heeft aantoonbare ervaring met het onderzoeken binnen de scope van de erkenning.
 3. de rechtspersoon is in staat de werkzaamheden waar dan ook ter wereld te verrichten.
 4. de rechtspersoon heeft aantoonbaar voor hun taak geschikt personeel. 
 5. De erkenning wordt ten hoogste voor de periode van 3 jaar afgegeven.

De uitvoering van de onderzoeken namens HSI gebeurt met inachtneming van NEN-EN-ISO/IEC 17020 of een daarmee vergelijkbaar kwaliteitsborgingsysteem, zoals bijvoorbeeld ISO 9001.

HSI kan Persoons Certificering door een conformiteit beoordelende instantie (CBI), geaccrediteerd onder de Raad van Accreditatie, eventueel met aanvullende voorwaarden, accepteren zoals geregeld voor personen die laswerkzaamheden of huiddiktemetingen mogen uitvoeren. 

HSI kan nadere voorwaarden stellen afhankelijk van het type erkenning.

Voorwaarden kwaliteitsborgingsysteem onder HSI-erkenning

Algemeen (erkenning maximaal 3 jaar geldig)

 • Het kwaliteitsborgingsysteem is gecertificeerd door een conformiteit beoordelende instantie (CBI), geaccrediteerd onder de Raad van Accreditatie.
 • De erkenning voor bedrijven onder een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem wordt voor  maximaal 3 jaar afgegeven, waarna her-certificering plaats dient te vinden. 

Voorwaarden zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) of bedrijven met maximaal 2 aangewezen personen werkzaam onder de scope van de erkenning  (erkenning maximaal 3 jaar geldig)

 • Aanwezigheid van procedures en werkinstructies in lijn met hetgeen vereist wordt onder NEN-EN-ISO/IEC 17020 of een daarmee vergelijkbaar kwaliteitsborgingsysteem, zoals bijvoorbeeld ISO 9001. 
 • De Inspectie beoordeelt jaarlijks de doeltreffendheid van de opgestelde procedures en werkinstructies. Er vindt minimaal een jaarlijks audit plaats uitgevoerd door een ILT auditor op locatie, met eventueel het bijwonen van een meting in het veld.
 • De inspectie beoordeeld jaarlijks de eventuele aanpassingen aan de procedures en werkinstructies. 
 • Indien het personeelsbestand structureel (100%)  toeneemt met betrekking tot de werkzaamheden onder de scope van de erkenning dienen de procedures en werkinstructies onderdeel te worden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem.

Wie mogen er namens de HSI (deel-) onderzoeken uitvoeren?

 • Bedrijven die door ILT erkend zijn als HSI Externe Dienstverleners.
 • Bedrijven die minimaal door 1 EU erkende organisatie (RO) (klassenbureau) erkend zijn als Approved Service Supplier én een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem zoals NEN-EN-ISO/IEC 17020 of ISO 9001 hebben.
 • Persoonscertificatie met in acht name van door de ILT, of door een RO, goedgekeurde procedures, werkinstructies, apparatuur  en materialen.