Erkende dienstverleners visserij

Voor het certificeren van Vissersvaartuigen onder de ILT klassenregels kan de inspectie gebruik maken van onderzoeken of deelonderzoeken uitgevoerd door externe bedrijven.

Wat mogen erkende bedrijven doen?

Alleen bedrijven die zijn goedgekeurd door een klassenbureau dat is aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat óf door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie (HSI) mogen:

 • diensten verlenen die gevolgen hebben voor classificatie 
 • wettelijk voorgeschreven werkzaamheden verrichten

De ILT gebruikt de resultaten van deze onderzoeken bij beslissingen over classificatie of wettelijke certificeringen en diensten.
 

Wie mogen er (deel)onderzoeken uitvoeren?

 • Bedrijven die door ILT erkend zijn als HSI-erkende externe dienstverleners.
 • Bedrijven die voldoen aan de volgende 2 punten:
 1. Ze zijn erkend als Approved Service Supplier door minimaal één klassenbureau. Deze klassenbureaus zijn door de EU erkende organisaties;
 2. Ze hebben een gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem zoals NEN-EN-ISO/IEC 17020 of ISO 9001.
 • Vakmensen met persoonscertificatie die werken met procedures, werkinstructies, apparatuur  en materialen die zijn goedgekeurd door de ILT of een klassenbureau.  
   

Wilt u HSI-erkende externe dienstverlener worden? 

Op dit moment kunt u voor de volgende werkzaamheden een erkenning aanvragen:

 • Erkenning voor het meten en/of verzegelen van voortstuwingsinstallaties
 • Erkenning voor het uitvoeren van huiddiktemetingen (vanaf 01-01-2023)

Heeft u belangstelling voor het aanvragen van een erkenning? Neem dan contact met de inspectie via visserij@ilent.nl.

Kijk voor meer informatie bij Algemene erkenningscriteria voor HSI-erkende externe dienstverleners.