Toelichting op revisie MD NL-2011-002

 • De MD was in 2010 gepubliceerd om instructies af te geven voor periodieke controles op kritische systemen alsmede invulling te geven voor de ICAO aanbevelingen t.a.v. periodiek wegen van een luchtvaartuig.
 • Het toepassingsbereik van de MD is erg ruim:
  • Omvat zowel luchtvaartuigen met een EASA BvL als niet-EASA ICAO / Speciaal BvL.
  • Omvat diverse systemen, met specifiek toepassingsgebied.
 • In Part-ML artikel ML.A.302(d) t.a.v. de Minimum Inspection Program zijn eisen opgenomen voor testen van systemen (pitot-statisch / transponder).
 • T.a.v. transponder
  • Door verordening 2020/587 is artikel 7(2) in verordening 1207/2011 vervallen.
 • T.a.v. het (periodieke) wegen van luchtvaartuigen.
  • ICAO Doc 9760 is in 2014 als Third Edition gepubliceerd. In Part III Chapter 7.6.2 staat de aanbeveling voor ‘Periodic determination of mass’. 
 • Voor EASA luchtvaartuigen is de MD niet van toepassing, dit geregeld in Verordening 965/2012. 
 • Voor luchtvaartuigen met een niet-EASA ICAO or Speciaal BvL, is de MD de basis voor de onderhoudsaanwijzing zoals bedoeld in Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen artikel 33 lid 7b. 
 • Al met al ziet de ILT voldoende aanleiding om de MD nader te evalueren en aan te passen