Toelichting op intrekking MD NL-2011-001

  • De MD was in 2010 gepubliceerd om een kader te geven voor artikel M.A.301(c) bij gemis aan EASA AMC/GM cq aanbeveling van TC houders en was gebaseerd op de JAA TLG 26. 
  • In Part-M is nog steeds geen kader voor toleranties / ‘permitted variation’ en AMC M.A.301(c). 
  • In Part-ML is in artikel ML.A.302(d) wat de toleranties van het Minimum Inspection Program zijn (max 10% op vlieguren en 1 maand kalendertijd). Dit is echter niet dekkend voor onderhoudsprogramma’s die op basis van ICA van (S)TC houders zijn opgesteld die in de ICA geen tolerantie vermeld.
  • De ILT ziet dat er onvoldoende kaders zijn en overweegt de MD te in te trekken en te vervangen door Informatieblad ‘Permitted Variations’