Toelichting op intrekking MD NL-2010-002

  • De MD was in 2010 gepubliceerd om een kader te geven voor artikel M.A.305 m.b.t. de status van reparaties (”This MD is issued in order to provide acceptable means of compliance on which repairs at least should be recorded in the list of embodied repairs. “). De MD is beperkt tot CS-25 vliegtuigen.
  • Met de publicatie van AMC/GM op Part-M van 13 maart 2020 (ED 2020/002/R) - specifiek GM M.A.305 en AMC M.A.305(c)2 -  is er duidelijke en equivalente AMC beschikbaar. Deze AMC/GM is  van toepassing voor alle complex motor powered aircraft, in tegenstelling tot de MD die beperkt is tot CS-25 luchtvaartuigen. 
  • De ILT ziet geen aanleiding meer om deze MD in stand te houden en stelt voor de MD in te trekken