Toelichting op intrekking MD NL-2010-001R1

Toelichting op intrekking MD NL-2010-001R1

 • De MD was in 2010 gepubliceerd om een kader te geven voor artikel M.A.302(d)(1) m.b.t. de instructies van de autoriteit ten aanzien van alternatief onderhoud. 
 • Het toepassingsbereik van de MD betreft EASA en ICAO standaard BvL. De MD was met name bedoeld voor de General Aviation vanwege het On Condition concept.
 • Met de MD werd ook de mogelijkheid geboden voor generieke goedkeuringen voor On Condition maintenance.  Na evaluatie is deze generieke goedkeuring niet in lijn is met de EASA wetgeving. ILT kan, als State of Registry, enkel goedkeuring verlenen aan onderhoudsprogramma’s van een geheel luchtvaartuig en niet generieke goedkeuringen (‘approved data’) voor een type/model; deze laatste is voorbehouden aan EASA als State of Design. Het staat een eigenaar/houder/operator/CAMO vrij om een goedkeuring (‘approved data’) aan te vragen voor een type cq model bij EASA. 
 • Sinds 24 maart 2020 is Part-ML van kracht voor de General Aviation. 
  • In artikel ML.A.302(c)(3) staat “The AMP may include […] maintenance actions alternative to those referred to in point (c)(2)(b) at the proposal of the owner, CAMO or CAO, once approved or declared in accordance with point (b). Alternative maintenance actions to those referred to in point (c)(2)(b) shall not be less restrictive than those set out in the applicable MIP."
  • In artikel ML.A.302(b) staat  The AMP and any subsequent amendments thereto shall be, alternatively: 
   • (1) declared by the owner in accordance with point (c)(7) of point ML.A.302, where the continuing airworthiness of the aircraft is not managed by a CAMO or CAO; 
   • (2) approved by the CAMO or CAO responsible for managing the continuing airworthiness of the aircraft.
  • In artikel ML.A.302(c) staat: 
   • (7) when declared by the owner, shall contain a signed statement by which the owner declares that this is the AMP for the particular aircraft registration and that he is fully responsible for its content and, in particular, for any deviations from the DAH’s recommendations; 
   • (8) when approved by the CAMO or CAO, shall be signed by this organisation, which shall retain records with the justification for any deviation introduced to the DAH’s recommendations;
  • De ILT heeft geen directe rol meer in de goedkeuring van het AMP voor luchtvaartuigen die onder Part-ML vallen. De eigenaar cq CAMO/CAO zijn geheel verantwoordelijk. I.g.v. CAMO/CAO dienen zij de onderbouwing op te stellen voor de afwijking van het alternatieve onderhoud. 
  • Daarnaast staat in AMC1 ML.A.302(c) een kader voor de risico afweging voor alternatief onderhoud. 
  • De ILT ziet daarom geen reden om de MD in stand te houden voor luchtvaartuigen die onder Part-ML vallen.
 • Veruit  de meeste goedkeuringen zijn verleend aan luchtvaartuigen nu vallend onder Part-ML. Er is kennelijk geen behoefte voor dergelijke kaders voor luchtvaartuigen die vallen onder Part-M. Daarbij staat in M.A.302(e) dat afgeweken mag worden van ICA’s o.b.v. ‘sufficient reviews’. ILT ziet daarom geen reden om de MD in stand te houden voor luchtvaartuigen die onder Part-M vallen. 
 • Al met al ziet de ILT geen reden om de MD in stand te houden en stelt voor de MD in te trekken. 
 • Reeds afgegeven On-Condition goedkeuringen voor luchtvaartuigen onder Part-ML valt nu onder de verantwoordelijk van de eigenaar cq CAMO/CAO die het luchtvaartuig beheert volgens ML.A.302(b).
 • Onderhoudsprogramma’s voor luchtvaartuigen onder Part-M waarin On-Condition onderhoud is opgenomen o.b.v. een door ILT goedgekeurde generieke on-condition,  worden beschouwd als goedgekeurd door ILT onder M.A.302(c). Vanaf xx dagen na intrekking van deze MD vervallen de ILT goedkeuringen voor de generieke on-condition onderhoud. Vanaf die datum moeten gereviseerde AMP’s voor luchtvaartuigen onder Part-M waarin alternatief onderhoud wordt toepast aan ILT ter goedkeuring worden voorgelegd.