Druppellekkage

Van een druppellekkage is sprake als er een gevaarlijke vloeistof lekt uit een tankcontainer of een reservoirwagen op het spoor.

Waar komen druppellekkages het meest voor?

Druppellekkages komen het meest voor  op spoorwegemplacementen zoals de Kijfhoek, Waalhaven-Rotterdam en bij grensovergangen.

Wat zijn de risico’s van een druppellekkage?

De risico’s van een druppellekkage hangen af van de gevaarlijke vloeistof die lekt. Een druppellekkage kan ook betekenen dat de (bodem)afsluiter van de tank lekt. Dan bestaat het risico dat de gehele inhoud van de tank er in korte tijd uitstroomt. In dat geval zijn de risico’s vele malen groter dan bij een druppellekkage. Bij het inademen van gevaarlijke stoffen kunnen mensen in de directe omgeving klachten als duizeligheid of keelirritatie krijgen. Bij brandbare stoffen bestaat het risico op brand of explosie. Ook zijn er risico’s voor het milieu, zoals bodem- en/of waterverontreiniging.

Wat is de maatschappelijke schade?

Als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de oorzaak van een druppellekkage onderzoekt, dan zijn de terreinen bij stations (emplacementen) tijdelijk niet bruikbaar. Soms kan er zelfs helemaal geen trein rijden. Dat zorgt voor vertraging en extra kosten voor het goederenvervoer over het spoor. Ook is het mogelijk dat stations worden ontruimd. Dat heeft grote gevolgen voor de treinreizigers.

Hoe vaak komt een druppellekkage voor?

Vanaf 2014 zijn er 177 lekkages bekend bij ILT.  Als er sprake is van een druppellekage, geeft ProRail dit door aan de ILT. ProRail is de beheerder van het spoorwegnet. Soms constateert de ILT zelf tijdens inspecties op het spoor druppellekkagers.