Code 95, verplicht of niet?

Code 95 is niet altijd verplicht. Dat hangt van verschillende dingen af.
Wilt u weten of u Code 95 nodig heeft? Beantwoord de vragen hieronder.

Als u de vragen beantwoordt, krijgt u een advies volgens de Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad.