Code 95, verplicht of niet?

Code 95 is niet altijd verplicht. Dat hangt van verschillende dingen af.
Wilt u weten of u code 95 nodig heeft? Beantwoord de vragen hieronder.

Als u de vragen beantwoordt, krijgt u een advies volgens de Richtlijn (EU) 2022/2561 van het Europees Parlement en de Raad.