Werking Boordcomputer Taxi

Elke taxi in Nederland moet een geldige Boordcomputer Taxi (BCT) hebben. In de BCT zit een chauffeurskaart die onder andere de taxiritten bijhoudt. Er is ook een ondernemerskaart voor taxiondernemers. Zo kan de ILT controleren of de arbeids- en rusttijden goed nageleefd worden.

Chauffeurskaart voor taxichauffeurs

Op de chauffeurskaart staan de gegevens van de taxichauffeur. De chauffeurskaart houdt ook de arbeids- en rusttijden bij. Bij wegcontroles kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de gegevens op de kaart uitlezen. Zo kunnen de inspecteurs zien of de taxichauffeur zich aan de arbeids- en rusttijden houdt. Daarom is een geldige chauffeurskaart in de BCT verplicht. Elke keer als u met de taxi rijdt, moet u inloggen met de chauffeurskaart. Ook wanneer u daarnaast gebruikmaakt van een ander platform, zoals de Uber-app.

De chauffeurskaart is persoonlijk. U mag hem dus alleen voor uzelf aanvragen. En de kaart mag niet gebruikt worden door iemand anders.

Kijk op de website van Kiwa Register hoe u een chauffeurskaart aanvraagt.

Als u geen chauffeurskaart heeft

Heeft u geen geldige chauffeurskaart in de BCT? Dan bent u in overtreding. U kunt dan een boete krijgen. Of een last onder dwangsom (dat betekent dat u moet betalen als u bij de volgende controle weer geen chauffeurskaart heeft). 

Ondernemerskaart voor taxiondernemers

Met een ondernemerskaart hebben taxiondernemers toegang tot de gegevens op de BCT van de chauffeur(s). Elke taxiondernemer moet 1 of meer kaarten hebben. U kunt een ondernemerskaart aanvragen bij Kiwa. Met de ondernemerskaart activeert u het P-nummer dat u eerder van Kiwa heeft gekregen en kunt u de gegevens downloaden.

U kunt de gegevens gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering en voor opgave aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u uw administratie 2 keer moet doen. Controlerende instanties, zoals de ILT en de politie, gebruiken de informatie voor toezicht op de geldende wet- en regelgeving.

Goedgekeurde en geldige BCT-software

Bekijk welk type BCT-software goedgekeurd en geldig is in de Update software Boordcomputer Taxi.

Informatie over de bediening van de Boordcomputer Taxi per merk

Voor vragen over de bediening en werking van uw boordcomputer, kunt u terecht bij de fabrikant. Die kan u ook aan een handleiding helpen.

Printer en taxameter

De boordcomputer kan gekoppeld zijn aan de printer en  taxameter in de auto.