Werking Boordcomputer Taxi

De Boordcomputer Taxi (BCT) kan worden bediend met 2 bijbehorende boordcomputerkaarten:

  1. De chauffeurskaart voor chauffeurs.
  2. De ondernemerskaart voor ondernemers.   

Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Kiwa Register.

Werking Boordcomputer Taxi

Elke taxichauffeur dient in het bezit te zijn van een geldige en persoonsgebonden chauffeurskaart. Wanneer er taxiwerkzaamheden worden verricht moet deze chauffeurskaart worden gebruikt in de BCT. Op de chauffeurskaart worden de arbeids- en rusttijden geregistreerd en opgeslagen. De boordcomputer kan gekoppeld zijn aan de eventueel aanwezige printer en taxameter in de auto. Bij wegcontroles kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de BCT uitlezen om de gegevens te controleren.

Met de ondernemerskaart activeert een ondernemer het P-nummer, dat door Kiwa aan hem is toegekend. Een ondernemer moet via deze kaart de gegevens van al zijn chauffeurs downloaden uit de BCT. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en opgave aan de Belastingdienst.

Praktisch gebruik

Door de gegevens uit de boordcomputer in uw bedrijfsvoering te gebruiken, voorkomt u dat u uw administratie tweemaal moet doen. U bespaart daarmee veel tijd. Controlerende instanties, zoals de ILT en de politie, gebruiken de informatie voor toezicht op de geldende wet- en regelgeving.

Informatie over de bediening van de Boordcomputer Taxi per merk

Voor vragen over de bediening en werking van uw boordcomputer, kunt u terecht bij de fabrikant. Die kan u ook aan een handleiding helpen.