De werking van de Boordcomputer Taxi

Bij de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) gaat het eigenlijk om twee producten. De BCT kan worden bediend met vier bijbehorende boordcomputerkaarten:

  1. De chauffeurskaart. Voor chauffeurs. Deze vervangt de huidige chauffeurspas;
  2. De ondernemerskaart. Voor ondernemers;
  3. De inspectiekaart. Voor inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie;
  4. De keuringskaart. Voor werkplaatsen voor de boordcomputer taxi.   

De verschillende kaarten zorgen ervoor dat de verschillende gebruikersgroepen alleen toegang hebben tot gegevens die voor hen van belang zijn. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Kiwa Register.

Werking Boordcomputer Taxi

Elke taxichauffeur dient in het bezit te zijn van een geldige chauffeurskaart. Wanneer er taxiwerkzaamheden worden verricht dient deze chauffeurskaart te worden gebruikt in de BCT. Op de chauffeurskaart worden de arbeids- en rusttijden geregistreerd en opgeslagen. De BCT kan gekoppeld zijn aan de eventueel aanwezige printer en taxameter in de auto. Bij wegcontroles moet de chauffeurskaart kunnen worden getoond en kan de BCT worden uitgelezen om de gegevens te controleren.

Een ondernemer kan, via de ondernemerskaart, de gegevens van al zijn chauffeurs downloaden uit de BCT. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en opgave aan de belastingdienst.
 

Praktisch gebruik

De gegevens op de BCT en de chauffeurskaart vervangen de huidige rittenstaat en werkmap. Door de gegevens uit de boordcomputer in uw bedrijfsvoering te gebruiken, voorkomt u dat u uw administratie tweemaal moet doen. U bespaart daarmee veel tijd: u kunt de gegevens namelijk gebruiken voor uw eigen bedrijfsvoering en voor opgave aan de belastingdienst. Controlerende instanties, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie, gebruiken de informatie voor toezicht op de geldende wet- en regelgeving.

Informatie over de bediening van de Boordcomputer Taxi per merk

Voor vragen over de bediening en werking van uw boordcomputer, kunt u terecht bij de fabrikant. Die kan u wellicht ook aan een handleiding helpen.

Hoort bij