Toezichthouders Binnenvaartwet

Naast de ILT zijn de Politie, Rijkswaterstaat, de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Fryslân, Groningen en Overijssel, gemeente Aalsmeer en Amsterdam en Waterschap Rivierenland aangewezen als toezichthouder voor de Binnenvaartwet. Zij controleren of de Binnenvaartwet wordt nageleefd.

Bestuurlijke boete

Wanneer een voorschrift uit de Binnenvaartwet of het Arbeidstijdenbesluit wordt overtreden kan er een bestuurlijke boete worden aangezegd door de toezichthouder.

Brochure Bestuurlijke Boete

In de Brochure Bestuurlijke Boete staan de procedure, de bevoegdheden van de toezichthouder en uw rechten en plichten.

De hoogte van de boete

De boetes voor overtredingen van de Binnenvaartwet staan in de bijlage 11.1. van de Binnenvaartregeling. De boetes voor overtredingen van het Arbeidstijdenbesluit vervoer staan in een beleidsregel. Onderaan aan deze pagina staan de links naar de boetecatalogi.

Betalingsregeling Bestuurlijke Boete

Voor het betalen van een bestuurlijke boete kan een verzoek om een betalingsregeling worden ingediend.