Brochure Bestuurlijke boete

In deze brochure staat uitleg over de gang van zaken bij een boete. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de boetebeschikking.

Hoort bij