Rechtspraak bestuurlijke boete

Tegen een door de inspectie opgelegde boete kan bezwaar worden gemaakt. In dat geval wordt het boetebesluit door de inspectie zelf getoetst, door medewerkers die zich niet met het boetebesluit hebben bezig gehouden.

Soms is deze 2e toets door de inspectie niet voldoende en wordt de zaak aan de bestuursrechter of (in tweede instantie) aan de Raad van State voorgelegd. Op basis van de op de rechtzitting aangevoerde argumenten oordeelt deze en komt met een uitspraak (een zogeheten nieuw besluit).

Alhoewel deze uitspraak in eerste instantie over de ter zitting behandelde zaak gaat, kan het soms ook gevolgen hebben voor de gehele branche of voor de inspectie. Bijvoorbeeld als het gaat over de precieze uitleg van een wettekst. Indien dit aan de hand is zullen wij de uitspraak van de rechter publiceren.