Aanvragen meetbrief en beunbrief

Een meetbrief voor een binnenschip vraagt u aan bij de ILT. Als u een meetbrief aanvraagt voor een nieuw, verbouwd of aangepast schip, dan voert onze scheepsmeter een fysieke meting uit aan boord van het schip. Het verlengen van de geldigheid van meetbrieven doet de ILT administratief af, zolang het schip in lege toestand dezelfde diepgang heeft. 

Annuleren of wijzigen van afspraak of aanvraag

Heeft u een afspraak gemaakt en bent u verhinderd? Tot 4 werkdagen van tevoren kunt u de afspraak kostenloos wijzigen bij ILT/Scheepvaart.

Wilt u een aanvraag annuleren? Dan betaalt u annuleringskosten. De annuleringskosten worden in rekening gebracht op basis van de Regeling tarieven transportsectoren, artikel 3.3. 

Meetbrief nieuw, verbouwd of aangepast schip

Een eerste meting of een hermeting (naar aanleiding van een verbouwing of wijziging) vraagt u aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.  

De scheepsmeters van de ILT werken alleen binnen de grens van Nederland. De ILT neemt geen verzoeken in behandeling om uw schip in het buitenland te meten.

Verlengen meetbrief

Als de ledige diepgang van het schip niet is gewijzigd sinds de afgifte van de huidige meetbrief, kunt u de meetbrief administratief laten verlengen, zonder dat er een fysieke controlemeting aan boord van het schip plaatsvindt. Een verlenging van de geldigheid van de meetbrief vraagt u aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Zodra de ILT de aanvraag helemaal ingevuld en ondertekend heeft ontvangen, verstuurt de ILT het document dat de geldigheid van de meetbrief met 10 of 15 jaar verlengt, afhankelijk van het type schip.

Alleen Nederlandse meetbrieven (afgegeven door de ILT) kunnen administratief verlengd worden. Wanneer u een buitenlandse meetbrief heeft, dan kunt u een nieuwe meting aanvragen. Nadat de meting aan boord heeft plaatsgevonden, wordt er een Nederlandse meetbrief afgegeven. Vraag een Nederlandse meetbrief aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart

U kunt er ook voor kiezen om de meetbrief te verlengen in het land waar de meetbrief is afgegeven.

Meetbrief verlopen maximaal 10 jaar

Verlenging van meetbrieven die maximaal 10 jaar zijn verlopen, is mogelijk. Vraag verlenging aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Meetbrief verlopen langer dan 10 jaar

Als een meetbrief langer dan 10 jaar is verlopen, dan moet er een nieuwe meting plaatsvinden. Vraag een nieuwe meting aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Gewijzigde diepgang

Als de ledige diepgang is veranderd sinds de afgifte van de huidige meetbrief, dan vraagt u een hermeting aan met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Motorwijziging

Bij het vervangen van de motoren moet er nog een fysieke controlemeting aan boord van het schip plaatsvinden door een van de scheepsmeters van de ILT. Dien hiervoor een aanvraag in met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Duplicaat CvO, meetbrief of ander document aanvragen

Wanneer een Nederlands binnenvaartcertificaat is kwijtgeraakt, gestolen of verloren gegaan is, dan kunt u een nieuw document aanvragen.  

In dit kader kunt u het formulier Aanvraag duplicaat bij vermissing scheepsdocumenten gebruiken voor:

  • Certificaten van Onderzoek (CVO). Deze kunt u alleen rechtstreeks bij klassebureau of keuringsinstantie aanvragen.
  • Certificaten van Goedkeuring (CvG). Deze kunt u alleen rechtstreeks bij klassebureau of keuringsinstantie aanvragen.
  • Ontheffingen/verklaringen. Deze kunt u aanvragen bij de ILT.
  • Meetbrieven. Deze kunt u aanvragen bij de ILT. 

Naamswijziging schip

Als u de naam van uw schip wilt wijzigen, dient u een aanvraag in met het formulier Aanvraag meetbrief voor de binnenvaart.

Let op: Bij 2.2 van het aanvraagformulier vinkt u het vakje 'Administratieve wijziging meetbrief' aan. Bij 3.2 van het aanvraagformulier vult u de oude scheepsnaam in. Bij 5.1 geeft u aan de naam van het schip is gewijzigd en vermeld u de nieuwe scheepsnaam.

Bij uw aanvraag zit een kopie van uw meetbrief en een kopie inschrijving kadaster met de nieuwe tenaamstelling.
Als de wijziging administratief kan worden afgedaan, zal er een gewijzigde pagina naar uw opgegeven adres worden verzonden.
In geval van een oud model meetbrief, neemt de ILT contact met u op om een afspraak te maken voor het aanpassen van de meetbrief op de ILT-locatie in Zwijndrecht. Neem naar deze afspraak de originele meetbrief en een kopie van uw inschrijving in het Kadaster mee.