Wat als er een wijziging is van naam, rechtspersoon of rechtsvorm?

Afvalbedrijven die betrokken zijn bij een kennisgeving moeten een verandering van naam, rechtspersoon of rechtsvorm direct doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling Vergunningverlening EVOA. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar evoa@ilent.nl.

Naamswijziging of rechtspersoonswijziging

U moet een uittreksel van KVK opsturen. Daarmee is het voor de ILT duidelijk of de wijziging alleen een naamswijziging is die geen gevolgen heeft voor de lopende kennisgevingen. Deze naamswijziging kan de ILT dan voor kennisneming aannemen.

Gaat het om een rechtspersoonswijziging? Dan zijn de lopende kennisgevingen niet meer geldig! Deze worden direct ingetrokken. Een EVOA-kennisgeving wordt namelijk afgegeven aan een rechtspersoon en niet aan een inrichting.

Rechtspersoonswijziging in het buitenland

Ook een rechtspersoonswijziging in het buitenland heeft gevolgen voor de lopende kennisgevingen naar Nederlandse afvalbedrijven. Deze zijn dan niet meer geldig.

Is er sprake van een naamswijziging van betrokken buitenlandse partijen? Meld dit dan aan de ILT, samen met de relevante kennisgevingsnummers. Stuur een e-mail naar evoa@ilent.nl en stuur een uittreksel mee van de buitenlandse KVK.

VGI-status

ILT geeft ook vergunningen aan vooraf goedgekeurde inrichtingen (VGI). Wijzigt de rechtspersoon, dan kan de VGI-status helemaal komen te vervallen.