Hotspotactie van ILT bij Venlo levert diverse overtredingen op

In samenwerking met Duitse collega’s hebben inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag 14 maart een integrale controle op wegtransport aan de Duitse grens bij Venlo gedaan. Ook werden er in samenwerking met de gemeente Venlo, de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg (RUD) en de Landelijke Eenheid diverse bedrijven gecontroleerd tijdens deze hotspotactie. Zowel bij de bedrijven als bij de controle van vrachtwagens werden diverse overtredingen vastgesteld.

Drone-beelden van bovenaf in open transportcontainer met afvalstoffen papier en karton.

Wegtransport

Tijdens de gezamenlijke actie werden 17 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 9 afval vervoerden. Vier voertuigen waren in overtreding. Er is door de inspecteurs één waarschuwing uitgedeeld omdat de vergunning voor het vervoeren van afvalstoffen niet in orde was. Verder werden er nog 3 handhavingsverzoeken gedaan ter controle van een buitenlands bedrijf. Die verzoeken worden uitgevoerd door de Duitse Bezirksregierung uit Düsseldorf.

Bedrijvencontrole

ILT-inspecteurs bezochten samen met mensen van de gemeente Venlo, de Landelijke Eenheid en de RUD Limburg 12 afvalbedrijven. Er is 5 keer bestuurlijk opgetreden in het kader van de EVOA-verordening. Bij 4 bedrijven wordt nog nader onderzoek ingesteld op het gebied van afvalverwerking, de inrichting of bodem en grondstoffen. Vanuit de AEEA-regeling is 4 keer een waarschuwing uitgedeeld.