Kennisgeving aanvragen

U kunt vanaf begin 2020 via het webportaal MijnILT een EVOA-kennisgeving aanvragen. Totdat iedereen toegang heeft tot MijnILT is het nog steeds mogelijk om de DNA-regelhulp te gebruiken. Hier leest u wat u moet doen.

Hoe gebruikt u MijnILT?

Nadat u heeft ingelogd op MijnILT vult u digitaal een kennisgevingsdocument en een vervoersdocument in. Zodra u een aanvraag start krijgt u een uniek kennisgevingsnummer voor die aanvraag. Dit unieke kennisgevingsnummer komt automatisch te staan op het kennisgevingsdocument en vervoersdocument. Beide documenten zijn Engelstalig.

U kunt de documenten daarna afdrukken en na ondertekening van het kennisgevingsdocument versturen naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Heeft u een bankgarantie gesteld? Dan stuurt u de originele bankgarantie per post naar de ILT.

U vindt hier meer informatie over het gebruik van MijnILT.

Voordelen van het gebruik van MijnILT

Met MijnILT wordt het opstellen van een kennisgevingsdocument en vervoersdocument een stuk eenvoudiger dan eerst. De belangrijkste voordelen voor u zijn:

  • U kunt uw kennisgevings- en vervoersdocumenten digitaal invullen;
  • In MijnILT volgt u de status van kennisgevingen die u via het portaal heeft ingediend;
  • Gegevens van een eerdere kennisgeving kunnen direct worden ingeladen bij een nieuwe kennisgeving;
  • U kunt documenten eenvoudig afdrukken;
  • Eventuele fouten na het afdrukken kunt u gemakkelijk herstellen door de documenten opnieuw af te drukken. De afgedrukte versie met uw originele handtekening levert u in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit is dan de officiële versie die alle betrokken autoriteiten in behandeling nemen;
  • Afdrukken is alleen mogelijk als álle velden zijn ingevuld. Hierdoor is er minder kans op fouten bij het invullen van de documenten;
  • De gegevens die u invult op het kennisgevingsdocument komen ook terecht op het vervoersdocument. Afwijkingen tussen beide documenten zijn daardoor uitgesloten;
  • De verplichte bijlagen kunt u digitaal via MijnILT versturen.

Versturen van de originele documenten

Het kennisgevings- en het vervoersdocument en de bankgarantie kunt u níet digitaal verzenden. Deze documenten moet u aangetekend per post versturen aan de ILT:

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Portefeuille Vergunningverlening
Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart
Team Leefomgeving Stoffen (EVOA)
Postbus 24062
3502 MB  Utrecht
Nederland

Het gebruik van de DNA-regelhulp

Totdat iedereen toegang heeft tot MijnILT is het nog steeds mogelijk om de DNA-regelhulp te gebruiken. De DNA-regelhulp is een tool waarmee u digitaal een kennisgevingsdocument en vervoersdocument kunt invullen en kunt afdrukken in het Nederlands, Engels of Duits. Als u de DNA-regelhulp gebruikt krijgt u van tevoren een set kennisgevingsnummers die u naar eigen inzicht kunt gebruiken. U mag de nummers maar 1 keer gebruiken, u bent daar zelf verantwoordelijk voor.

DNA-regelhulp

Als u een kennisgeving indient kunt u de bijlagen van de kennisgeving via de ILT-website of per e-mail versturen.

Bijlagen zijn bijvoorbeeld: informatie over de samenstelling, verwerking en herkomst van de afvalstoffen en het contract. Deze bijlagen kunt u direct als pdf-bestanden versturen via het uploadformulier of per e-mail naar DNA-EVOA@ilent.nl. Verstuur per type bijlage 1 pdf-bestand.

Het kennisgevings- en het vervoersdocument zelf en de bankgarantie kunt u níet digitaal verzenden. Deze documenten moet u aangetekend per post versturen aan de ILT:

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Portefeuille Vergunningverlening
Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart
Team Leefomgeving Stoffen (EVOA)
Postbus 24062
3502 MB  Utrecht
Nederland

Heeft u problemen met het printen?

Sla dan eerst een pdf-versie van de kennisgevingsdocumenten op uw computer op. En print ze dan opnieuw. Het kader moet zichtbaar zijn op het document.

Toegang DNA-regelhulp aanvragen

Wilt u de DNA-regelhulp gebruiken voor het aanvragen van kennisgevingen? Of wilt u eerst meer informatie over de DNA-regelhulp ontvangen? Stuur dan een e-mail aan: DNA-EVOA@ilent.nl. Vermeld hierin uw bedrijfsnaam en e-mailadres.

Gebruiken oude DNA-nummers

De reeks kennisgevingsnummers die u heeft gekregen bij de DNA vervalt niet. U kunt deze oude nummers nog gewoon gebruiken.