EVOA-bijlagen uploadformulier

Bij het indienen van kennisgevingen via de DNA-regelhulp kunt u het getekende kennisgevingsdocument en de bijlagen uploaden en verzenden via het EVOA-bijlagen uploadformulier. Bijlagen zijn bijvoorbeeld vervoersdocument, samenstelling, verwerking, herkomst en contract.

Uploaden van bijlagen

U kunt uw bijlagen uploaden via het EVOA-bijlagen uploadformulier.

Het is alleen mogelijk om pdf-bestanden te uploaden. U kunt per onderwerp een bijlage van maximaal 10 MB toevoegen. De bijlagen mogen tesamen niet meer dan 30 MB groot zijn. Plaats meerdere documenten over 1 onderwerp in hetzelfde pdf-bestand.

Alleen een kennisgever of een gemachtigde kan documenten toevoegen aan een in te dienen kennisgeving.

U herkent verplichte bijlagen aan een sterretje (*).

In behandeling nemen bijlagen kennisgeving

De ILT neemt uw kennisgeving in behandeling zodra zij het ondertekende kennisgevingsdocument en vervoersdocument digitaal of per post heeft ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om bij alle betrokken autoriteiten na te gaan of men akkoord gaat met een digitaal document. Zo niet, dan moet u het origineel nasturen. Een originele bankgarantie moet u altijd per post aan de ILT versturen.