Veelgestelde vragen over visitaties woningcorporaties

Woningcorporaties zijn verplicht om minimaal eens per 4 jaar een visitatie te laten uitvoeren. Dit is geregeld in de Woningwet. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gebruikt de visitatierapporten voor haar toezicht. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen hierover.