Drie mannen in beschermende hesjes inspecteren trein in havengebied

Spoorwegveiligheid in 2022

Het Nederlandse spoor blijft één van de veiligste in Europa. Het aantal overwegen neemt af in 2022 en er zijn minder ongelukken. Dat staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In 2022 vinden nog 21 ernstige ongevallen plaats, en zijn er 4 dodelijke en 4 zwaargewonde slachtoffers te betreuren. Het aantal spoorwegongevallen laat sinds 2019 een dalende trend zien. 

De ILT blijft waakzaam op de veiligheid op het spoor. Dit is nodig omdat meer treinen zonder toestemming een sein met stopopdracht passeren. Daarnaast constateert de inspectie dat ProRail onvoldoende grip heeft op het onderhoud en de risicobeheersing van de spoorinfrastructuur.

Minder ernstige en dodelijke ongevallen op overwegen

Op overwegen vonden in 2022 8 ernstige ongevallen plaats (een ernstig spoorwegongeval veroorzaakt tenminste 1 dodelijk of zwaargewond slachtoffer, schade van € 150.000 of 6 uur stremming). Er vielen 2 dodelijke overwegslachtoffers. Dit aantal is in Nederland nog nooit zo laag geweest. 

Er zijn in 2022 45 overwegen opgeheven. Er zijn 5 niet-actief beveiligde overwegen omgebouwd naar een beveiligde variant met spoorbomen. Het spoornetwerk bevat nog 2.252 overwegen, waarvan 570 onbeveiligd zijn. 

Minder kilometers in reizigersvervoer, meer in goederenvervoer

In 2022 daalt het aantal treinkilometers met 1,6%. Dit komt door de versobering van de dienstregeling door het personeelstekort bij de NS. En ook de uitval van de treinen op de Hanzelijn zorgt voor een dalend aantal reizigerstreinkilometers. Het aantal treinkilometers in het goederenvervoer groeit in 2022 opnieuw.

De ILT signaleert:

  • Treinen passeren 114 keer zonder toestemming een sein met een stopopdracht, dit is meer dan in 2021. Ook wordt daarbij vaker het achterliggende gevaarpunt (een wissel of overweg) bereikt. De ILT ziet toe op het onderzoek dat ProRail en de spoorwegondernemingen doen naar de oorzaken.
  • ProRail laat nog onvoldoende verbetering zien bij het onderhoud en de risicobeheersing op de Havenspoorlijn. Ook bij het onderhoud van spoorbruggen is het borgen van veiligheidsrisico’s onder de maat. ProRail maakt stappen, maar de voortgang moet sneller, zoals bij het programma ‘Aantoonbaar Veilige Berijdbaarheid’ en de ontwikkeling van een risicobeoordelingsmethode voor overwegen. Daarom blijft de ILT erop toezien dat de infrabeheerder zijn procedures duidelijker en effectiever maakt, zodat de veiligheidsrisico’s beter geborgd worden. 
Een close-up van een spoorwissel. In de verte rijdt een blauw-gele trein.

Cijfers

  • Treinkilometers:  157.367.338,8
  • Overwegen:  2.252 
  • Ongevallen met vervoer van gevaarlijke stoffen:  0
  • Stoptonendseinpassages:  114

Jaarlijks brengt de ILT een verslag uit over de veiligheid op het spoor. Dit verslag stuurt de ILT naar het Europees Spoorwegbureau ERA. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat informeert de Tweede Kamer met dit verslag.