Melden luchtvaartvoorvallen kleine luchtvaart

EU-richtlijn 2015/1018 beschrijft op hoofdlijnen welke voorvallen meldplichtig zijn. Soorten voorvallen worden op deze paginain categorieën opgesomd.

Operatie van het luchtvaartuig

 • Loss of control.
 • (Bijna) botsingen in de lucht of op de grond.
 • Landingen buiten het landingsgebied met motorvliegtuigen.
 • Problemen met de performance van het luchtvaartuig in normale condities.
 • Ongewenste baankruisingen.
 • Onder- of overschrijdingen van de landingsbaan bij de landing.
 • Een vlucht met een niet-luchtwaardig toestel.
 • Niet bedoelde vlucht in IMC met een vliegtuig niet uitgerust voor IFR-vluchten. Of waarbij de gezagvoerder hiervoor niet bevoegd is.
 • Onbedoeld verlies van uitrusting of belading van het luchtvaartuig.

Techniek

 • Abnormale vibratie, bijvoorbeeld aileron, hoogteroer, of propeller.
 • Problemen met de besturing.
 • Een breuk of substantiële verzwakking van de constructie van het luchtvaartuig.
 • Verlies van constructiedelen van het luchtvaartuig in de lucht.
 • Een defect aan de motor, rotor, propeller, brandstofsysteem, of ander essentieel systeem.
 • Lekkage van vloeistoffen die leidt tot brandgevaar, verontreiniging van systemen, of gevaar opleveren voor personen.

Verkeersleiding

 • Onjuiste interactie met de verkeersleiding, die gevaar oplevert voor het luchtvaartuig.
 • Luchtruimschendingen.

Noodgevallen

 • Emergency-meldingen (Mayday or PAN calls).
 • Vuur, explosies of giftige gassen in het luchtvaartuig.
 • Onwel worden van de gezagvoerder.

Weersomstandigheden

 • Blikseminslag in het luchtvaartuig.
 • Turbulentie die leidt tot verwondingen aan personen in het luchtvaartuig. Of die noodzaken tot een turbulence damage check.
 • Carburator icing die de vluchtuitvoering in gevaar brengt.

Externe invloeden

 • (Bijna) aanvaringen met vogels of fauna in de lucht of op de grond.
 • (Bijna) aanvaringen met drones.
 • Laseraanstralingen of vuurwerk.

Andere voorvallen

 • Zweefvliegtuigen: een voorval met de sleep- of lierkabel, dat gevaar oplevert voor omstanders of het zweefvliegtuig.