Melden luchtvaartvoorvallen door havendiensten

EU-richtlijn 2015/1018 beschrijft op hoofdlijnen welke luchtvaartvoorvallen meldplichtig zijn. Soorten voorvallen worden op deze pagina in categorieën opgesomd.

Vliegtuig-gerelateerde voorvallen

 • (Bijna) botsingen in de lucht of op de grond
 • (Bijna) aanvaringen met vogels of fauna in de lucht of op de grond
 • Ongewenste baankruisingen
 • Voorvallen met ‘FOD’
 • Obstakels in de buurt van het vliegveld, die niet zijn vermeld in een NOTAM
 • Onbegeleide personen of passagiers op het terrein
 • Emergencymeldingen (Mayday or PAN calls)

Uitval van systemen of inrichtingen

 • Uitval van communicatie tussen de havendienst en grondmaterieel.
 • Uitval van systemen of materieel van de havendienst, die gevaar oplevert voor luchtvaartuigen.
 • Significante afwijkingen in markeringen, signaleringen of verlichting.
 • Het niet beschikbaar hebben van brandbestrijdingsmaterieel.

Andere voorvallen

 • Vuur of explosies in materieel of inrichtingen van de luchthaven, die gevaar kan opleveren voor luchtvaartuigen.
 • Luchtvaartbeveiliging gerelateerde voorvallen (onbevoegde toegang, sabotage of bommeldingen).
 • Een niet gerapporteerde, significante verandering in de operationele staat van de luchthaven.
 • Significante brandstoflekkage of morsen tijdens tanken.
 • Tanken van de verkeerde of vervuilde brandstof.
 • Nalatigheid bij het aanpakken van slechte baangesteldheid.
 • Drones, laseraanstralingen, of vuurwerk in de nabijheid van het luchthaventerrein.