Handhavingsrapportage Schiphol 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de normen en regels voor milieu en externe veiligheid voor de luchthaven Schiphol. Deze handhavingsrapportage toont de resultaten van het toezicht over het gehele gebruiksjaar 2023 (1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023). Ook besteedt de ILT aandacht aan de (toekomstige) handhaving van de regels voor preferentieel baangebruik.