Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2023

Voor regionale luchthavens als Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of RTHA en de partijen die vluchten uitvoeren op RTHA zich aan deze regels houden. Deze handhavingsrapportage gaat over de resultaten van het toezicht op milieu-onderwerpen over het gebruiksjaar 2023 (1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023).