Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2023

Voor regionale luchthavens als Maastricht Aachen Airport (MAA) gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of MAA en de partijen die vluchten uitvoeren op MAA zich aan deze regels houden. Deze handhavingsrapportage gaat over de resultaten van het toezicht op milieu-onderwerpen over het gebruiksjaar 2023 (1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023).