Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde gebruiksjaar 2021-2022

Groningen Airport Eelde (GAE) hield zich het afgelopen jaar aan de geluidsnormen. Een aantal regels voor circuitvluchten van de luchthaven is dit jaar overtreden. Het gaat om de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betrokken vliegschool en de buitenlandse luchtvaartmaatschappij een waarschuwing gegeven. Dat staat in deze handhavingsrapportage van de ILT.