L1532 Woningbouwstichting 'Samenwerking' Ouderkerk aan den IJssel

Rechtmatigheidbrief van de Autoriteit woningcorporaties over Woningbouwstichting 'Samenwerking' in Ouderkerk aan den IJssel.