WNT-analyse 2020

De bezoldigingen die circa 2.100 topfunctionarissen van woningcorporaties ontvingen in 2020, voldoen aan de Wet normering topinkomens (WNT). Dat blijkt uit een analyse van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).