Meetrapport- Elektromagnetische velden rond het spoor bij Oss

Dit rapport betreft het onderzoek naar de (elektro)magnetische velden op de spoorwegovergang in Oss, waar het tragische ongeval met de Stint heeft plaats gevonden. Bij het onderzoek heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport samengewerkt met Agentschap Telecom (AT). DEKRA heeft de metingen aan het spoor verricht in opdracht van AT. AT heeft duiding gegeven aan het rapport van DEKRA.