De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016

In het rapport De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016 beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2016 aan de ILT hebben gemeld.