Vragen en antwoorden regelgeving derivaten

Gebleken is dat de regelgeving omtrent derivaten bij toegelaten instellingen en adviesbureaus tot vragen kan leiden. Ter vergroting van de duidelijkheid rond de regelgeving omtrent derivaten, heeft de Aw deze ‘Vraag en Antwoord’ gepubliceerd.