Jaarpublicatie Analysebureau Luchtvaartvoorvallen 2019

Jaarlijks publiceert het ABL een overzicht van het dashboard luchtvaartvoorvallen en van de in het voorgaande jaar gepubliceerde factsheets. Deze bundeling van informatie tot een jaarpublicatie past binnen de Europese afspraken over transparantie (EASA).