Samenvatting onderzoek integriteit bij aanbestedingen

De Autoriteit woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die woningcorporaties hebben genomen om ervoor te zorgen dat de opdrachtverstrekking rond nieuwbouw, renovatie en onderhoud op een integere manier plaatsvindt. Het onderzoek laat zien laat zien welke maatregelen door  de corporaties worden toegepast en hoe effectief de corporaties  ze vinden. De belangrijkste uitkomsten worden hier samengevat.