Sectorbeeld 2017

Dit sectorbeeld belicht de financiële positie van de Nederlandse woningcorporatiesector eind 2016. De belangrijkste conclusie is dat de corporatiesector als geheel de ambitie om in de periode 2017-2021 120.000 woningen te bouwen in het sociale segment (DAEB), financieel waar kan maken.