Bijlage - Toelichting scenarioanalyse Aw en WSW

Met de meerjarenverkenning in Sectorbeeld 2017 onderzoekt de Aw of de voornemens van de gezamenlijke corporaties financieel haalbaar zijn en wat de effecten zijn van diverse gevoeligheidsscenario’s en van de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB. De opzet en uitkomsten van de meerjarenverkenning van de Aw verschillen deels van die van WSW in de rapportage ‘Hoeveel duurzaamheid kan de borg aan?’. In deze bijlage wordt ingegaan op de verschillen tussen beide studies die leiden tot de andere uitkomsten. Overeenkomsten komen hierbij ook aan bod.