Praktijkopleidingen examinatoren luchtvaart

De ILT verzorgt de training van examinatoren met een Nederlands bewijs van bevoegdheid. De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het praktijkdeel is uitbesteed aan Approved Training Organisations (ATO’s). Een ATO moet aan voorwaarden voldoen om de praktijktraining te mogen geven. Lees hier welke voorwaarden dat zijn, hoe de training is opgebouwd en hoe een ATO een aanvraag indient. 

Voorwaarden ATO’s voor geven praktijkopleiding

Om in aanmerking te komen om de praktijkopleiding voor examinatoren te verzorgen, moet de ATO aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De ATO is gecertificeerd om instructeursopleidingen te verzorgen.
 2. De ATO mag alleen de praktijkopleidingen verzorgen van de instructeursopleidingen die op het ATO-certificaat staan. Bijvoorbeeld: een ATO die de TRI-opleiding verzorgt, komt in aanmerking om de TRE-opleiding aan te bieden.
 3. De ATO heeft tenminste 3 instructeurs in de betreffende instructeursopleiding opgeleid.
 4. De ATO moet beschikken over een goedgekeurd trainingsprogramma voor de praktijkopleiding van examinatoren.

Vervalt voor een ATO de erkenning om een instructeursopleiding te verzorgen? Dan vervalt ook de erkenning van de bijbehorende praktijkopleiding voor examinatoren.

Opbouw trainingsprogramma

De ATO moet een goedgekeurd trainingsprogramma voor de praktijkopleiding hebben. Om goedkeuring te krijgen, moet dit trainingsprogramma tenminste het onderstaande bevatten of zekerstellen.

Aanvraagproces

ATO's kunnen kan per e-mail een aanvraag doen voor het verzorgen van de praktijkopleiding voor examinatoren, via het e-mailadres ILTDocumentManagement@ilent.nl. De aanvraag moet tenminste het volgende te bevatten:

 1. Een ondertekend aanvraagformulier. Met daarop aangegeven voor welke specifieke praktijkopleiding(en) voor examinatoren goedkeuring wordt gevraagd. Aanvragers kunnen hiervoor het 'aanvraagformulier voor wijzigingen binnen de ATO' gebruiken. Dit formulier is te vinden op de ILT-website.
 2. Een ingevulde en ondertekende compliance checklist . Deze checklist moet duidelijk maken waar in de boekwerken de geldende voorschriften zijn geïmplementeerd. 
 3. De trainingprogramma’s die de ATO gebruikt bij de praktijkopleiding (syllabi). 
 4. Overige handboekwijzigingen, voor zover van toepassing. 
 5. Een overzicht van de examinatoren die de training gaan geven (instructeurs). 
 6. Een overzicht van de in te zetten trainingsmiddelen. 
 7. Een duidelijke verantwoording in de handboeken over hoe de ATO zekerstelt dat wijzigingen opgedragen vanuit de ILT direct worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld: ‘De HT stelt zeker dat wijzigingen vanuit de ILT per ommegaande worden verwerkt in het trainingsprogramma.’ Of: ‘Wijzigingen vanuit de ILT worden per ommegaande in het trainingsprogramma verwerkt.’

Is de aanvraag volledig en beoordeelt de ILT deze positief? Dan schrijft de ILT de betreffende praktijkopleidingsmodule bij op het ATO-certificaat.

Kosten

Voor de initiële aanvraag van een praktijkopleidingsmodule brengt de ILT per module een tarief in rekening. Voor wijzigingen van een module geldt een wijzigingstarief. Beide tarieven zijn gebaseerd op de tarievenregeling luchtvaart 2008.

Toezicht

De ILT houdt toezicht op de uitvoering van de praktijkopleiding. Dat gebeurt via het toezicht op de ATO, in overeenstemming met de Authority Regulations Aircrew (Part ARA). Van de ATO wordt daarnaast verwacht dat zij de uitvoering van de praktijkopleiding van examinatoren opneemt in haar compliance monitoring programma. En in haar safety management system.