Loggen van vlieguren helikopters (H)

Deze pagina beschrijft hoe vlieguren mogen worden gelogd. De informatie is bestemd voor alle vliegers van helikopters (H).

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over het loggen van vlieguren in het logboek. Daarom worden hieronder de bestuurdersfuncties omschreven. Met daarbij aangegeven in welke hoedanigheid deze uren mogen worden gelogd. Waar nodig wordt verwezen naar JAR-FCL. Aan het eind van de pagina staat een aantal voorbeelden.

Wanneer vlieguren als Pilot-In-Command flight time loggen?

Pilot-In-Command (PIC) flight time is de vliegtijd in de functie van eerste bestuurder.

Optreden als eerste bestuurder (JAR-FCL 2.080(c)(1)(i)+2.175(a)+2.225)

De houder van een bewijs van bevoegdheid mag alle vliegtijd waarin hij optreedt als eerste bestuurder loggen als ‘PIC flight time’. Voorwaarde is wel dat hij of zij in het bezit is van een geldige en toepasselijke bevoegdverklaring.

Optreden als gezagvoerder, ook wel: commander

De gezagvoerder is tijdens de hele vlucht eerste bestuurder. En mag alle vliegtijd tijdens deze vlucht loggen als ‘PIC flight time’.

Optreden als instructeur (ref.JAR-FCL 2.080(c)(1)(iii))

De houder van een bevoegdverklaring als instructeur mag alle vliegtijd, waarin hij als instructeur in een helikopter optreedt, loggen als ‘PIC flight time'.

Optreden als examinator (ref.JAR-FCL 2.080(c)(1)(iv))

De houder van een autorisatie als examinator mag alle vliegtijd waarin hij als examinator in een helikopter optreedt, loggen als ‘PIC flight time’. Voorwaarde is wel dat hij een bestuurderszitplaats bezet. Hij is dan ook de gezagvoerder.

Optreden als eerste bestuurder onder supervisie (ref.JAR-FCL 2.080(c)(1)(v) en 2.080(c)(5))

Pilot-In-Command Under Supervision (PICUS) flight time is de vliegtijd in de functie van eerste bestuurder onder supervisie. Deze uren mogen als ‘PIC flight time’ gelogd worden als aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • De eerste bestuurder onder supervisie (PICUS) moet alle plichten en functies van eerste bestuurder op de vlucht zodanig hebben uitgevoerd, dat tussenkomst van de eerste bestuurder in het belang van de veiligheid niet nodig was.
 • De eerste bestuurder onder supervisie moet deze uren hebben gevlogen op een helikopter waarop volgens de typecertificatie van de helikopter of volgens JAR-OPS meer dan 1 bestuurder wordt vereist.
 • De tijd gevlogen als PICUS moet ondertekend worden door de eerste bestuurder.

De doelstelling van deze PICUS-uren is, dat de tweede bestuurder in deze hoedanigheid de noodzakelijke PIC-uren kan maken, die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de afgifte van een ATPL(H).

Leerling in de functie van eerste bestuurder (SPIC= Student Pilot in Command) (ref.JAR-FCL 2.080(c)(1)(ii))

Student Pilot in Command (SPIC)-vliegtijd is vliegtijd waarin de instructeur de leerling in de functie van eerste bestuurder uitsluitend observeert. En de vlucht niet beïnvloedt of beheerst. De kandidaat voor, of de houder van, een vliegbewijs mag in het logboek de vliegtijd als leerling in de functie van eerste bestuurder als ‘PIC flight time’ loggen. Voorwaarde is wel dat deze SPIC-uren door een instructeur worden ondertekend. En dat de door de vliegopleiding gebruikte syllabus de vlucht als SPIC-vlucht omschrijft.

Uren solo gevlogen door een leerling-vlieger(ref. JAR-FCL 2.080(c)(1)(ii))

olo-vliegtijd is vliegtijd waarin de leerling-vlieger de enige inzittende is van een luchtvaartuig. Deze solovlieguren mogen worden gelogd als ‘PIC flight time’. Voorwaarde is wel dat deze uren door de instructeur worden ondertekend.

Wanneer vlieguren als ‘Co-Pilot flight time’ loggen?

Co-Pilot flight time is de vliegtijd als tweede bestuurder.

De tweede bestuurder (ref.JAR-FCL 2.080(c)(2)+2.175+2.225)

Is iemand houder van een bewijs van bevoegdheid? En neemt deze persoon als tweede bestuurder een bestuurderszitplaats in? Dan mag hij alle vliegtijd op een helikopter waarop volgens de typecertificatie, of volgens JAR-OPS, meer dan 1 bestuurder wordt vereist, loggen als ‘co-pilot flight time’. Voorwaarde is wel dat hij of zij in het bezit is van een geldige en toepasselijke bevoegdverklaring.

Uren dubbelbesturingsonderwijs (DBO)

Dubbelbesturingstijd is vliegtijd of instrument-grondtijd waarin iemand vlieginstructie ontvangt van een bevoegd instructeur. Deze tijd mag worden gelogd als DUAL. Voorwaarde is wel dat deze uren door een instructeur worden ondertekend.

Welke uren mogen als vlieguren worden gelogd?

De definitie van vliegtijd uit de JAR-FCL is: 'de totale tijd vanaf het moment waarop de rotorbladen van een helikopter beginnen met draaien. Tot het moment waarop de helikopter tot stilstand komt aan het eind van de vlucht en de rotorbladen worden stilgezet.' Deze tijd mag als vlieguren worden gelogd.

Wat moet er per vlucht in het logboek komen te staan?

Voor elke vlucht:

 1. De naam van de eerste bestuurder.
 2. De datum (dag, maand en jaar) van de vlucht.
 3. De plaats en tijd van vertrek en aankomst (tijden UTC moeten bloktijden zijn).
 4. Type (merk, type en variant) en registratie van de helikopter.
 5. Eénmotorig of meermotorig.
 6. De totale vliegduur.
 7. De totale geaccumuleerde vliegtijd.

De bestuurdersfunctie:

 1. Eerste bestuurder (inclusief solo-, SPIC- en PICUS-tijd).
 2. Tweede bestuurder.
 3. Dubbelbesturingsonderwijs.
 4. Instructeur vliegonderwijs/examinator vliegonderwijs.
 5. In de kolom ‘opmerkingen’ kunnen de details van specifieke functies worden opgenomen. Bijvoorbeeld: SPIC, PICUS, instrument-vliegtijd, et cetera.

Instrument-vliegtijd

Een bestuurder mag alleen die tijd als instrument-vliegtijd in zijn logboek noteren waarin hij de helikopter alleen aan de hand van instrumenten bedient. Onder werkelijke of gesimuleerde instrument-vliegomstandigheden.

Operationele omstandigheden:

 1. Nacht, dat wil zeggen: buiten UDP
 2. IFR 

Het weglaten van deze gegevens veronderstelt dat de vlucht bij dag, of onder VFR-regels is uitgevoerd (of beide).

Als het een vluchtnabootser of FNPT-sessie betreft

 1. Type- en goedkeuringsnummer van het trainingshulpmiddel.
 2. De soort instructie op de vluchtnabootser.
 3. Datum: dag, maand en jaar. 
 4. De duur van de sessie.
 5. Totaal geaccumuleerde tijd.

Voorbeelden

Begrippenlijst

Maart 2015

Aan deze tekst - heruitgave van ‘Loggen van vlieguren (H) DTP TCO/BRC versie 200704’ - kunnen geen rechten worden ontleend.