Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten

De VROM-Inspectie onderzocht in 2009 of en hoe de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten geborgd is. Deze handreiking biedt aanknopingspungen om na te gaan of de constructieve veiligheid van kunstwerken voldoende aandacht krijgt in de organisatie en of deze voldoende geborgd is.