Datakoers ILT 2022-2026

In de Datakoers ILT 2022-2026 staan de ambities van de ILT. Hiermee geeft de inspectie richting aan 2 doelen voor de komende jaren: een sterkere informatiepositie en beter informatiegestuurd werken.