Meerjarenplan ILT 2023-2027

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijft scherpe keuzes maken binnen bestaande en nieuwe taken. Daarbij richt de inspectie zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in dit nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP.