Advies veranderingsvergunning grondreinigingsinstallatie Schiphol locatie TTOP5

Bedrijf: Schiphol locatie TTOP5
Bevoegd gezag: provincie Noord-Holland

Samenvatting advies ILT; aanvragen moet toetsen aan LAP 3, meer duidelijkheid betreffende emissie PFAS tijdens proces, wel RIE van toepassing.