Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2022

De ILT controleert in dit rapport op basis van het Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven, de prestaties van de drinkwaterbedrijven in 2022 met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde drinkwater, klantenservice, milieuaspecten van de drinkwatervoorziening, en kostenefficiëntie, onderzoek en ontwikkeling.