Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017

In het rapport Kwaliteit drinkwater van Nederlandse drinkwaterbedrijven 2017 beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde normen. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit die de drinkwaterbedrijven in 2017 aan de ILT hebben gemeld.